070-771 09 69 kontakt@allaskultur.se

Vi bryr oss!

Er verksamhet, Er personal, Era gäster & Ert rykte

_________________________________________
Den kortaste vägen till god tillgänglighet
Inventering, hjälpmedel, utbildning och information

Tillgänglighet – Din nyckel

Verksamheten handlar inte bara om fysisk utformning, såsom ramper och kontraster, utan i lika hög grad om tillgänglig information och förmedling. Eftersom Gunnar jobbat med dessa frågor i många år, är han medveten om hur viktigt det är med alla former av tillgänglighet. Arbetet har handlat om förmedling, som museipedagog men också om tillgänglighet i byggnader och utemiljön. Han har jobbat med frågorna på olika förvaltningar i Stockholm men också på Historiska museet och Skansen samt med hembygdsgårdar.

Med tanke på att Gunnar själv har en synnedsättning och är aktiv i funktionshinderråden, har han goda kontakter med olika handikapporganisationer och företag som skapar hjälpmedel.

Bakgrund

Under våren 2018 beslutade Gunnar att starta ett företag för att bistå företag att utforma tillgängliga verksamheter och miljöer för alla, både för personer med funktionsnedsättning och utan.

En av orsakerna till att han startade företaget var en ökad efterfrågan där kunder ville ta hjälp av Gunnar innan företaget hann starta. Företaget heter ”TILLGÄNGLIG OCH SEVÄRD KULTUR OCH NATUR”. Gunnar vänder sig också till andra verksamheter för att göra dessa tillgängliga, inte bara för funktionshindrade utan även för alla andra. Tillgänglighet gör också arbetsmiljön bättre.

Tjänster

Företaget erbjuder är Utbildningar och föredrag, Konsulttjänster för utvärderingar och projektledning sammanställa utvärderingar. Det erbjuds också en prenumerationstjänst där man kan få snabba svar och råd samt att Gunnar kan ge råd kring bra leverantörer av hjälpmedel. Här kan man också ladda ner förslag på hur man kan utforma tillgängligheten.

Detta är bl.a. det företaget erbjuder, men Gunnar hjälper gärna till som anställd i projekt eller annan anställningsform. Företaget har skattsedel för F‑A skatt. Anställningsform och omfattning eller hjälp från företaget är förhandlingsbart. Du är välkommen att fråga efter ytterligare tjänster, kontakta gärna Gunnar för ett kostnadsförslag.

Konsult

Konsulttjänster för projektledning att sammanställa en utvärderingar.

Utbildningar & föredrag

Utbildning inom tillgänglighet för att utveckla er verksamhet

Prenumerationstjänst

En prenumerationstjänst där man kan få snabba svar och råd.

Tillgänglig och sevärd kultur och natur

Gunnar Häger

Kontakta mig idag